करण-कार्तिक झगडाको कारण पैसा र ब्रेकअप!
एजेन्सी मुम्बई, बैशाख १४