पुष्पा-२ को कहानी रिलिज अगाडि नै लिक!

एजेन्सी

काठमाडौं, असार ८