'मारूनी'हरूले कसैलाई माया गरे भने सबै सीमा पार गर्छन्ः साम्राज्ञी
सेतोपाटी कला काठमाडौं, भदौ १३