कौसीमा चलिरहेको 'बबाल' नाटक
प्रभाकर गौतम काठमाडौं, भदौ २८