मण्डलामा बालकृष्ण सम को ‘अन्धवेग’(तस्बिरहरू)

नवीनबाबु गुरूङ

नवीनबाबु गुरूङ

काठमाडौं, चैत ७