नियम बाहिर जानु स्वतन्त्रता हो र?

सन्जिल खनाल

वैशाख २०