१९७७ देखि भुटानमा सुरू भएको षड्यन्त्रको सिलसिला

भुटानको ४०० वर्षको कथा

१९७७ देखि भुटानमा सुरू भएको षड्यन्त्रको सिलसिला