चार दशकका जनगणनाले देखाएको नेपालको चित्र

नेपाल कति बन्यो, कति बिग्रियो- ६

चार दशकका जनगणनाले देखाएको नेपालको चित्र