औद्योगिकीकरण गर्न नसक्दा पिछडिएको नेपाल

नेपाल कति बन्यो, कति बिग्रियो- ४

औद्योगिकीकरण गर्न नसक्दा पिछडिएको नेपाल