हाम्रो गिलास आधा भरी, आधा किन रह्यो खाली?

नेपाल कति बन्यो, कति बिग्रियो- ३

हाम्रो गिलास आधा भरी, आधा किन रह्यो खाली?