के देश कसैले बिगार्न वा बनाउन सक्छ?

नेपाल कति बन्यो, कति बिग्रियो- २

के देश कसैले बिगार्न वा बनाउन सक्छ?