साउदी जेलमा रहेका नेपालीको उद्धारका लागि जापानमा रकम संकलन