बेलायतको कोभेन्ट्री युनिभर्सिटीले सफ्ट्वेरिकामा आइटी पढ्ने विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने