मनाङमा ३३ केभीको प्रसारण लाइन
नवीन लामिछाने मनाङ, फागुन १७