अमेरिकाले म्यानमारको सेनालाई निकाल्न दिएन आफ्नो बैंकमा रहेको १ अर्ब डलर
एजेन्सी नेपिदअ, फागुन २१