'राष्ट्रपतिलाई मुद्दा लगाउन पाइन्छ भन्नेले रिटमा विपक्षी किन नबनाएको?'

शोभा शर्मा

काठमाडौं, असार १६