सरकारले रोक लगाए पनि बिस्का: जात्रा चलाउन भक्तपुर प्रतिबद्ध स्थानीय जनतासँग परामर्शबिनै बिस्का: जात्रा रोक्ने निर्णयले असन्तुष्ट छ भक्तपुर
सबिना श्रेष्ठ काठमाडौं, चैत २३