कालीगण्डकीको प्राकृतिकस्वरूप नासिँदै

ध्रुवसागर शर्मा

म्याग्दी, असोज १९