'अरूको पिटाइ खान त कहाँ मजा हुँदो रहेछ र !'
समिक्षा अधिकारी काठमाडौं, मंसिर २१