मुख्यमन्त्री पोखरेलले उद्योगीहरूलाई भने- बजारको अध्ययन गरेरमात्रै पूर्वाधारमा लगानी गर्नुस्