पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउने अवस्थामा छैनौँ: निर्देशक थानी