हुवावेको अपरेटिङ सिस्टम प्रयोग भएको पहिलो डिभाइस सार्वजनिक
एजेन्सी साउन २६