आधा घण्टामा फुल चार्ज हुने मोबाइल ल्याउँदै ओपो
एजेन्सी असोज २३