ललितपुर महानगरपालिकाले हटाउन थाल्यो मदिराका होर्डिङ बोर्ड