मध्यबिन्दु नगरपालिकाको राजस्व भुक्तानी अब अनलाइनबाट 
सेतोपाटी नवलपुर, साउन १८