जलकुम्भीले पर्यटक बढायो, ताल सुकायो

कृष्ण आचार्य

भरतपुर, जेठ १३