नन्दप्रसादको चिठी खड्गप्रसादलाईः खबरदार, अर्को सत्याग्रही नमार कविता