भुटानी शरणार्थी लिएर अमेरिका जाँदा
याकप कसेल काठमाडौं, कात्तिक २७