सिआइएको जासुस भन्ठान्थे मलाई !
याकप कसेल काठमाडौं, असोज २९