प्रम ओलीबाट नेपालमा लगानीका लागि कम्बोडियाली लगानीकर्तासँग आग्रह
सेतोपाटी नोम पेन्ह, जेठ १