लोक सेवाले नौ हजारका लागि गरेको विज्ञापनमा अहिले नै ८२ हजारको आवेदन आवेदन भर्ने म्याद अझै एक हप्ता बाँकी
प्रशन्न पोखरेल काठमाडौं, जेठ २८