वडा अध्यक्षले भ्रम छर्न झूटा आरोप लगाए : मेयर पाण्डे