३५ हजार किलो तामा, १०८ फिट अग्लो मूर्ति, ६२ करोड बजेट
प्रशन्न पोखरेल काठमाडौं, असार ७