कस्मिरमा आंशिक रूपमा टेलिफोन सेवा सुरू
एजेन्सी श्रीनगर, भारत,साउन ३२