अब सरकारी जग्गाको विवरण महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले राख्नुपर्ने
मनोज सत्याल काठमाडौं, भदौ ३