मङ्सिरमा वित्तीय सम्मेलन गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश
सेतोपाटी अत्तरिया, कात्तिक २३