मन्त्री थोरै थपिने, मन्त्रालय धेरैको फेरिने
मनोज सत्याल काठमाडौं, मंसिर ४