प्रधानमन्त्रीलाई एक साता अस्पतालमै राखिने
सन्जिब बगाले काठमाडौं, फागुन २२