संघीय प्रहरी ऐनको प्रस्ताव- डिआइजी हुन अनिवार्य स्टाफ कलेज पढ्नुपर्ने

नेपाल प्रहरीमा सईबाट पनि प्रवेशको प्रस्ताव
युनिक श्रेष्ठ

युनिक श्रेष्ठ

काठमाडौं, माघ ४