तपाईँले खोजि गर्नुभएको शब्द 'यमुना अर्याल' अनुसार निम्न नतिजा प्राप्त भयो ।