शाह राजाहरुले कहिल्यै पाइला नटेकेको मल्लकालीन गोप्य मन्दिर बनाउन विदेशी!
सबिना श्रेष्ठ काठमाडौं, जेठ १९