कुटेर पाँच विद्यार्थीको हात भाँच्ने शिक्षिका प्रहरी नियन्त्रणमा

नारायण खड्का

दाङ, जेठ २०