भुइँचालोले जेलबाट निकाल्यो, फेरि दोब्बर सजायसहित जेल हुल्यो
शोभा शर्मा काठमाडौं, भदौ २७