पूरानै प्रश्नपत्र बाँडेपछि रोकियो त्रिविको परीक्षा
प्रशन्न पोखरेल काठमाडौं, भदौ २०