तातो बनाउन बन्द कोठामा हिटर-कोइला बाल्दा महिना दिनकी छोरीसँगै बितिन् पेम्बी बेहोस श्रीमानको उपचार हुँदै
खिलानाथ ढकाल काठमाडौं, मंसिर १८