बन्दै गरेको सिंहदरबारको बेलायती कक्ष र स्टेट हलको भिडिओ टूर
सुदीप श्रेष्ठ काठमाडौं, फागुन १७