डोटीमा अझै बनेन क्वारेन्टिन र आइसोलेसन
सेतोपाटी डोटी, वैशाख २२