रुपन्देहीका अस्पताल संक्रमितले भरिए, भुइँमै सुताएर उपचार
भगवती पाण्डे बुटवल, बैशाख २२