यी युवा खेलाडीले तोडे गौतम गम्भीरको १७ वर्ष पुरानो रेकर्ड
एजेन्सी जर्जटाउन, साउन २५