कोहली र अनुष्काले कोभिड-१९ राहत कोषका लागि दिए २ करोड